Andorra informatie pagina
Home » Geschiedenis

Geschiedenis

De eerste sporen van menselijke nederzetting in Andorra dateren uit het einde van de eerste ijstijd, maar de legende vertelt dat Andorra werd gesticht door Karel de Grote in 805, als dank voor de hulp die de inwoners geboden hadden in de strijd tegen de Saracenen.

Wat er ook van zij, in de Inwijdingsakte van Urgell wordt, in 839, voor het eerst melding gemaakt van de Parochies van Andorra als leengoed van de Graaf van Urgell. Vanaf de 11e eeuw komt Andorra geleidelijk in het machtsgebied van de Bisschoppen van Urgell te liggen tot het in 1133 wordt omgevormd in een kerkelijke Heerlijkheid.

In de 13e eeuw raken de Kerk van Urgell en de Graven van Foix verwikkeld in een gewapende strijd om de heerschappij over Andorra. Aan dit conflict komt een einde in 1278, als beide partijen de "Pareatge" ondertekenen (aangevuld met een tweede akte in 1288) die de heerschappij over Andorra verdeelt tussen de Graaf van Foix en de Bisschop van Urgell: het Vorstendom Andorra is geboren en het institutionele evenwicht is verzekerd.

Tot in 1993 was de gezamenlijke, onverdeelde heerschappij over Andorra in handen van de Bisschop van Urgell en de president van de Franse republiek, Co-prinsen genoemd. Maar op 14 mei 1993 heeft het Vorstendom de eerste Grondwet in zijn geschiedenis goedgekeurd en zo de status van onafhankelijke staat gekregen, onder democratisch en sociaal recht. De bevoegdheden van de instellingen werden opnieuw vastgelegd en Andorra heeft zich losgemaakt van de voogdij van de Co-prinsen.